23 Haziran 2016 Perşembe

Temel Beden Kalıbı İşlem BasamaklarıTemel Beden Kalıbı, üst bedeni kapsayan birçok farklı modeli çıkarmak için -Üstler, elbiseler- yapmak için kullanılan ve bir kol kalıbı ile ( başka bir zaman da kol kalıbını ekleyeceğim) birlikte gömlek, blazer, ceket ve mont yapmak için - harika bir başlangıç noktasıdır. 
Beğendiğiniz birçok model, bu kalıptan geliştirilerek çıkarılıyor. Kendi bedenine özel kalıplar çıkarmak istiyorsan, temel beden kalıbı mükemmel bir başlangıç :) 

Çizime başlamadan evvel, malzemeleri sıralayalım;

1) Mülaj kağıdı ,
2) İnce uçlu kalem ve çeşitli renkli kalemler (isteğe bağlı),
3)Mezura,
4)Dik açı cetveli (geoderik cetvel de denebilir)
5)Pistole 
6)Tabii ki silgi :)) 

İşlem Basamakları ;

1) Ölçü Alma. Biz sadece temel ölçülerimizi alacağız. Yardımcı ölçüleri formül üzerinden hesaplıyoruz. 


Temel Ölçüler

-Tam Boy Ölçüsü (kafa dahil),
-Göğüs çevresi ( göğsün en geniş noktasından mezurayı fazla bastırmadan almak gerekiyor)
-Bel ( Belin en dar olduğu kısımdan alınıyor)
-Kalça çevresi ( kalçanın en geniş yerinden ve yine mezurayı çok bastırmadan almak gerekiyor.)
-Kalça Düşüklüğü ( Bel ölçümüzü aldığımız yer ile Kalça çevresinin arasıdır. Klasik 38 bedende 20 olarak alınıyor ama her insana göre değişiklik gösterir).

Kendi ölçülerinizi bu şekilde aldıktan sonra asıl temel kalıbı çıkarabilmemiz için aşağıdaki yardımcı ölçüleri de belirtilen formül ile buluyoruz. Kırmızı ile belirtilen rakamlar, bedene verdiğimiz bolluklardır. 


Yardımcı Ölçüler


-Arka Yaka : Beden 1/20+2 -Koltuk Derinliği : Beden 1/10+Tam Boy 1/20+2,5=19,3 +(1,5)

-Arka Uzunluk ( Bel) : Tam Boy ¼ 

-Kalça Düşüklüğü (Arka Uzunluk +20 (değişebilir) ) 

-Göğüs Düşüklüğü : Beden ¼+2,5 veya (3) 


-Ön Uzunluk : Arka uzunluk +3 veya (4 )

-Arka genişlik : Beden 1/8 +5,5=16,5 + (1) 

-Ön genişlik : Beden ¼-4 =18 + (1,5) 

-Koltuk genişliği : Beden 1/8 – 1,5 = 9,5 + (2) 

i     İşlemler 
İ


 •  Kağıdımızın sağ köşesinden dik bir çizgi çiziyoruz, başlangıç noktasına (1) , 1 noktasından aşağı metremizi hiç kaldırmadan Koltuk Derinliği ölçüsü (2),  Arka Uzunluk  (3), Kalça Düşüklüğü (4) işaretlenir.
 •  1,2,3,4 noktaları dik açıyla sola doğru uzatılır (1 noktası kısa tutulur)
 •  3 noktasından içeriye 2 cm (5), 4 noktasından da 2 cm içeriye (6) girilir.
 •    5 ile 6 noktaları düz bir cetvelle, renkli kalemle birleştirilir. 1 ile 5 noktası da geldiği gibi düz cetvelle birleştirilir.
 •    2 noktasında kesişen çizgiye (7) diyoruz. 7 noktasından içeriye Arka Genişlik işaretlenir (8) 
 • 8 noktası dik açıyla yukarı doğru uzatılır (9).
 •   8 noktasından dışarıya Koltuk Genişliği 1/2    işaretlenir (10).
 •  10 noktası dik açıyla aşağı doğru uzatılır, (11), (12).
 •   Arka beden ile Ön bedeni birbirinden ayırmak için, 10 noktasından dışarıya  cetvelle 2 yada 3 cm çıkılır (13).
 •   13 noktası dik açıyla aşağı doğru uzatılır (14), (15)
 •   13 noktasından içeriye  Koltuk Genişliği 1/2 işaretlenir (16).
 •   16 noktası dik açıyla bir miktar uzatılır. 16 noktasından dışarıya Ön Genişlik işaretlenir (17).
 •  17 noktası dik açıyla yukarı ve aşağı [ (18), (19) ] doğru uzatılır.
 • 18 noktasından yukarıya Ön Uzunluk işaretlenir (20).
 •  20 noktası dik açıyla sağ tarafa doğru uzatılır.
        Göğüs Pensinin Yerini Bulmak İçin; 
        


 • 17 noktasından içeriye Beden 1/10 + 0,5  girilir (21).
 •  21 noktası dik açıyla yukarı (22) ve aşağı (23)(24) doğru uzatılır.
 Şema 1 
    
·       Arka Bedende Yaka Oyuntusunu Bulmak için; 
    
 •     1 noktasından içeriye Arka Yaka ölçüsü girilir (25).
 •      25 noktasından yukarıya dik açıyla 2 cm çıkılır (26).
 •      9 noktasından aşağı 1,5 cm inilir (27).
 •     26 ve 27 noktaları düz cetvelle birleştirilir. Gelişine göre     27 noktasından dışarıya 1,5 çıkılır (28).
 •      27 ile 8 noktası arası ölçülür, yarısı işaretlenir (29).
 •      29 ile 8 noktası arası ölçülür, yarısı işaretlenir (30).
 •      30 noktasından dışarıya 1,5 cm çıkılır(31)
 •     28, 31, 10 noktaları pistole ile birleştirilir. Arka bedende     27 noktası dik açıyla tire tire ön bedene taşınır (32)
 •      32 noktasından aşağı 1 cm inilir (33)
 •      16 noktasıyla 33 arası ölçülür, bu ölçüde 33 noktasından sağa doğru tire tire bir yay çizilir.33 noktasından yay üzerinde Beden 1/20 ölçüsü işaretlenir (34)
 •     Arka bedende 30 noktası dik açıyla tire tire ön bedene taşınır (35)
 •     34 ile 35 noktası tire tire düz cetvelle birleştirilir. Bu iki nokta arası ölçülür, yarısı işaretlenir (36)
 •      36 noktasından içeriye 1 cm girilir (37)
 •      34- 37-35-13 noktaları pistole ile birleştirilir.


·       Ön Yaka Oyuntusunu Bulmak İçin; 
    
 •   20 noktasından içeriye Arka Yaka ölçüsü girilir (38)
 •   20 ile 16 noktası tire tire düz cetvelle birleştirilir. Bu  çapraz    çizgi üzerinde arka yaka + 0,5= 6,9 cm   işaretlenir (39).
 •   20 noktasından aşağı arka yaka +1,5=7,9 cm işaretlenir (40). 38-39-40 noktaları pistole ile birleştirilir.·       Göğüs Düşüklüğünü Bulmak için; 

 • 22 noktasından aşağı Göğüs Düşüklüğü ölçüsü işaretlenir (41)
 •  23 noktasından 22 noktasına doğru Ön Uzunluk  ölçülür, bu ölçüde 22 noktasını sağına doğru tire tire yay çizilir. Arka bedende omuz ölçülür (28-26 arası). Bu ölçünün -0,5’i ,  34 noktasından 22 noktasına doğru yay üzerinde işaretlenir (42)
 •  42 ile 34 noktası düz cetvelle birleştirilir. 38 ve 22 noktası arası ölçülür. Bu ölçü 42 noktasından 34 noktasına doğru işaretlenir (43) .
 •  43 ile 41 noktası düz cetvelle birleştirilir. Bu iki nokta arası ölçülür(ya da katlanır), 41 noktasından 22 noktasına doğru işaretlenir (44).
 •  38 ve 44 noktası düz cetvelle birleştirilir. Arka bedende 11 noktasından yukarıya 1 cm çıkılır (45).
 •  Ön bedende de 14 noktasından yukarı 1cm çıkılır(46).
 •  45-46 noktaları dik açıyla bir miktar uzatılır.·       Pens Hesaplaması;  

 •  Bel ½+4 cm (bolluk) hesaplıyoruz ve çizim üzerinde bel hattımızı ölçüyoruz (5-11 /18-14 arası ) aradaki fazlalığımızı  öne, arkaya ve yanlara paylaştırıyoruz. Örneğin fazlalık 9 cm çıkarsa pens değeri 9/3= 3 cm'dir.
 •  45 noktasından 1,5 cm girilir (47)
 •  10 ile 47 noktası düz cetvelle birleştirilir. Ön bedende de 46 noktasından içeriye 1,5 cm girilir (48)
 •  13 ile 48 noktası düz cetvelle birleştirilir.47 ile 5 noktası, 48 ile 18 noktası, temel eteğin bel kavisini çizer gibi pistole ile birleştirilir.Ön bedende 41 noktasından aşağı 3 cm (sabit) inilir (49).
 • Örneğimizde Pens değerimiz 3 cm olduğundan, 23 noktasının sağına 1,5 (50), soluna 1,5 (51) işaretlenir. 50-49-51 noktaları düz cetvelle birleştirilir. 23 noktasından aşağı pens boyu 14 cm işaretlenir (52).
 •  51-52-50 noktaları düz cetvelle birleştirilir. Arka bedende 47 ile 5 noktası arası ölçülür, yarısı işaretlenir (53).
 •  53 noktası dik açıyla yukarı ve aşağı doğru tire tire uzatılır. Örneğimizde Arka   pens değerimiz 3 cm olduğundan 53 noktasının soluna 1,5 cm  (54), sağına 1,5 cm (55) işaretlenir.
 •  53 noktasından yukarıya pens boyu 14 cm işaretlenir (56).
 • 54-56-55 noktaları düz cetvelle birleştirilir. 53 noktasından aşağı pens boyu 14 cm işaretlenir (57).
 •  54-57-55 noktaları düz cetvelle birleştirilir.
 •  Kalça hattında, Kalça ½+ 2 cm (bolluk) hesaplıyoruz çizimde kalça hattımızı ölçtüğümüzde (6-12 / 15-19 arası ) gelen ölçüyü hesapladığımız ölçüye getirmek için (tamamlamak için) 15 noktasından dışarı (58) ve 12 noktasından dışarı  (59) eşit olarak çıkılır.
 •  48 ile 58 noktası, 59 ile 47 noktası arası temel eteğin kalça kavisini çizer gibi pistoleyle birleştirilir.


***Ön Bedende pensi katla, omuz çizgilerinden 1 cm aşağı paralel çiz. 1 cm’lik kısım atılacak. 

Arka bedende de omuz çizgisi hizasından paralel 1 cm çıkılacak.***Arka bedende göğüs pensi; 

29 noktası dik açıyla sağa uzatılır. 29 noktasının sağına ve soluna 0,5 cm çıkılır. Arka omuzdan 26 noktasının soluna doğu 5 cm girilir. Bu nokta aşağı doğru dik açıyla uzatılır. Kesişme noktası pensin ucu olmak üzere 29 noktasının sağındaki ve solundaki noktalar ile birleştirilir.

Şema 2 
15 yorum :

 1. 17 yaşına kadar olan çocuk temel beden kalıplarını, ölçülerini, bilgilerini paylaşabilir misiniz eğer varsa. Teşekkürler gayet başarılı bir kalıp. Standart piyasa kalıbı gibi değil

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba ve teşekkürler..maalesef çocuk kalıbı bende yok, ben de kendi oğlum için hazır kıyafetlerden kalıp çıkarıyorum :)

   Sil
 2. Bazen kalıp çıkarma ölçülerinde göğüs düşüklüğü 1 ve göğüs düşüklüğü 2 ya da ön uzunluk 1 ve ön uzunluk 2 ölçülerine rastlıyoruz. Bu ölçülerin ikisi de verildiğinde kalıpta hangisini nasıl kullanıyoruz acaba bu konuda bilgiye sahipseniz paylaşır mısınız

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, açıkcası bilemiyorum, ben yukarıdaki formüle göre buluyorum ama sadece tahmin edebilirim, yukarıdaki formülde beden1/4 +2,5 yada 3 demiş mesela bence buna göre bazı vücutlarda spesifik bu formülde +3'den biraz daha büyük olabilir, belki standartta 2 yada 2,5 yeterli oluyordur..buna göre 1 yada 2 diye numaralandırmış olabilir..tabii yine belirteyim ben profesyonel değilim:)

   Sil
 3. Yanıtlar
  1. Meehaba sizi ilk buldum..bana yardimcinolabilirmisinizben koltuk derinliginde sorun yasamaktayim..herkesde aynimidir.

   Sil
 4. Süper bir anlatım.teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 5. Merhaba,kalıp çok güzel.penssiz beden kalıbı çizimi paylaşırmısınız acaba.teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 6. Eğitiminizi merak ediyorum

  YanıtlaSil
 7. Merhaba ben sizi yeni buldum..ben koltuk derinliginde sorun yasamaktayim..bana yardimci olabilirmisiniz .

  YanıtlaSil
 8. Merhaba ben sizi yeni buldum.bilgilerikizi begendim..bende komtuk derinliginde sorun yasamaktayim bana yardimci olabilirmisiniz hunkonuda tesekukurler

  YanıtlaSil
 9. Merhaba ben sizi bilgilendireyim Ön uzunluk 1 Ense ortasından bele kadar alınan ölçü
  Ön Uzunluk 2 Omuz başından bele kadar alınan ölçüdür
  aynı şekilde göğüs düşüklüğü için de geçerli

  YanıtlaSil
 10. Meehaba .muller kalip nedir.kaliplar cok farkli sistemlerle cizilmwkte sanirim.en kullanisli olan hangisidir
  Birde bolluksuzmu cizilmelidir ana beden kalibi kafam karisdi

  YanıtlaSil
 11. Teşekkür ederim.Anlaşılır bir paylaşım olmuş.

  YanıtlaSil

design by Get Polished | Copyright © 2016 Zipperhanim